Giá bán phôi: 580đ

Giá phôi có phụ kiện: không 

Giá có in nội dung: 2.000đ > 300 cái

+ Dưới 300 cái cộng thêm 500đ/ cái

+ Dưới 200 cái cộng thêm 850

+ Dưới 100 cái cộng thêm 1300đ

+ Số lượng tối thiểu là 50 cái