Mẫu Thiệp Cưới L 39

  • Thành phần: Thiệp một lớp gập đôi bế theo thiết kế
  • Loại giấy: Giấy Offset nhập khẩu Singapore
  • Màu sắc: màu tím thủy chung
  • Kích thước: 201×9,5(cm)
  • Thời gian duyệt mẫu: 2 ngày
  • Thời gian sản xuất 3- 5 ngày
  • Khách hàng có thể sửa nội dụng bên trong theo yều cầu

Mẫu Thiệp Cưới L 39

Mẫu Thiệp Cưới L 39

Mẫu Thiệp Cưới L 39